2017-05-17

Jak będą działały kasy fiskalne od 2018 roku?

Wprowadzenie w 2018 roku systemu kas online oznacza zmiany w sposobie działania urządzeń rejestrujących. Wszystkie modele, które trafią na polski rynek po wejściu w życie nowych przepisów, zagwarantują m.in. transmisję danych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów oraz współpracę z terminalami płatniczymi. Co więcej, przy użyciu kasy rejestrującej będzie można zrealizować e-paragon fiskalny.

 

WSPÓŁPRACA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO Z REPOZYTORIUM MF
 

W 2018 roku kasy rejestrujące mają dalej umożliwiać emitowanie różnych dokumentów fiskalnych – zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Jednakże, duża zmiana polega na ustanowieniu nowego wymogu, który muszą spełniać wszystkie urządzenia tego typu (dopuszczone do eksploatacji). Mianowicie, informacje dotyczące każdej czynności, wykonanej przy użyciu kasy fiskalnej, m.in. zawartej transakcji czy wystawionego paragonu, będą przesyłane bezpośrednio do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. A to z kolei wiąże się z koniecznością obsługi odpowiednich interfejsów komunikacyjnych.

Innymi słowy, wszystkie kasy fiskalne od 2018 r. będą musiały posiadać standardy wymiany danych, które zagwarantują stałe połączenie z serwerami MF – przy zastosowaniu sieci GSM lub innego łącza internetowego.


KASA FISKALNA DO E-PARAGONÓW
 

O wprowadzeniu w Polsce regulacji prawnych, który pozwoliłby krajowym podatnikom na bezpieczne realizowanie e-paragonów, mówiło się od pewnego czasu. I właśnie kasy rejestrujące działające w trybie online mają umożliwić osiągnięcie wspomnianego celu. Pytanie jednak, na czym konkretnie będzie polegało wystawianie elektronicznych paragonów?

Urządzenia rejestrujące, które trafią na polski rynek po 1 stycznia 2018 roku, nie zostaną pozbawione funkcji wydruku dokumentów fiskalnych. Co więcej, przedsiębiorcy nadal będą zobowiązani do wystawiania i wydawania klientom papierowych paragonów. Równocześnie jednak, począwszy od 2018 roku każdemu konsumentowi zacznie przysługiwać prawo do zażądania od sprzedawcy lub usługodawcy e-paragonu. Natomiast kasa fiskalna ma zapewnić bezpieczne zrealizowanie i przesłanie takiego dokumentu.


W POŁĄCZENIU Z TERMINALEM PŁATNICZYM
 

Terminale płatnicze już dziś można często spotkać w punktach handlowych i usługowych o różnej wielkości, reprezentujących odmienne branże. A w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu fiskalnego online, liczba urządzeń służących do obsługi płatności elektronicznych na pewno wzrośnie. Jest tak, gdyż od 2018 roku zostanie wprowadzony jednolity standard komunikacyjny pomiędzy kasami rejestrującymi i terminalami płatniczymi.

Co wspomniana zmiana będzie oznaczała dla polskich przedsiębiorców? Wdrożenie dodatkowego rozwiązania technologicznego w firmie nie stanie się oczywiście obowiązkowe dla wszystkich podatników. Niemniej, od 2018 roku każda kasa fiskalna zaoferuje współpracę z terminalem płatniczym. Ten wymóg, dotyczący działania urządzeń rejestrujących, można więc uznać za sposób na zwiększenie roli płatności bezgotówkowych w Polsce.


WYCOFANIE DWUROLKOWYCH URZĄDZEŃ FISKALNYCH
 

Ustanowienie systemu online’owego będzie oznaczało wycofanie z użytku części kas rejestrujących. Dotyczy to w szczególności modeli realizujących kopię paragonów w formie papierowej (dwurolkowych) oraz tych, które nie zapewnią stałej transmisji danych do centralnych serwerów Ministerstwa Finansów oraz współpracy z terminalami płatniczymi. Warto jednak podkreślić, że wycofanie z eksploatacji części urządzeń fiskalnych nie nastąpi z dnia na dzień, czyli już na początku 2018 roku. Przedsiębiorcy będą mogli stosować te kasy rejestrujące do momentu, aż nie wygaśnie ich homologacja.