Kalibracja+Legalizacja WAGI

200,00


Legalizacja wagi - co musisz wiedzieć?

Legalizacja wag to proces potwierdzający zgodność wag z określonymi normami i przepisami dotyczącymi pomiarów masowych. W praktyce legalizacja jest formą kontroli metrologicznej, która ma na celu zapewnienie, że wagi używane w handlu lub innych dziedzinach są dokładne, niezawodne i spełniają określone standardy. Procedura legalizacji obejmuje ocenę zgodności wagi z parametrami określonymi w przepisach prawa metrologicznego.

Legalizacja dzieli się na dwie główne kategorie:

  • Pierwotna legalizacja (zgodna z (art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441 z późn. zm.)) - nadawana przez producenta, który potwierdza, że waga spełnia wszystkie wymagane normy już na etapie produkcji.

  • Ponowna legalizacja - przeprowadzana po pewnym czasie od pierwotnej legalizacji, mająca na celu potwierdzenie, że waga nadal utrzymuje swoją dokładność i zgodność z przepisami.

W przypadku wad stwierdzonych podczas legalizacji, waga może być poddana naprawie lub regulacji, a następnie ponownie poddana procedurze legalizacji. Legalizacja jest szczególnie istotna w przypadku wag używanych w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat podatkowych, ceł, premii, kar, wynagrodzeń, a także w dziedzinie medycyny, farmacji czy analiz laboratoryjnych.

 

Które wagi muszą być poddane legalizacji?

 

Wiele rodzajów wag musi być poddanych legalizacji, szczególnie gdy są używane w kontekście handlu, medycyny, nauki czy innych dziedzin, gdzie precyzyjne pomiary są kluczowe. Oto kilka przykładów rodzajów wag, które zazwyczaj są poddawane legalizacji:

 

  • Wagi handlowe. Wagi używane w punktach handlowych, sklepach spożywczych, supermarketach, gdzie precyzyjne pomiar masy towarów jest kluczowe w transakcjach handlowych.

  • Wagi medyczne. Wagi stosowane w praktyce medycznej do pomiaru masy pacjentów, monitorowania postępów leczenia czy przeprowadzania diagnoz.

  • Wagi laboratoryjne. Wagi używane w laboratoriach naukowych, chemicznych czy farmaceutycznych do precyzyjnych pomiarów substancji.

  • Wagi apteczne. Wagi wykorzystywane w aptekach do ważenia składników i sporządzania lekarstw, zwłaszcza tych wydawanych na receptę.

  • Wagi przemysłowe. Wagi stosowane w różnych gałęziach przemysłu do pomiaru masy surowców, komponentów czy gotowych produktów.

  • Wagi specjalistyczne. Wagi używane w specjalistycznych dziedzinach, takich jak pomiar geologiczny, kontrola towarów, pomiar w sporcie czy wewnętrzna kontrola jakości w firmach.

 

Nie wszystkie wagi muszą być poddane legalizacji. Na przykład wagi używane do celów domowych, w sporcie, do pomiarów geologicznych lub wewnętrznej kontroli towarów mogą nie podlegać obowiązkowej legalizacji, chociaż wciąż mogą być poddane dobrowolnej kalibracji w celu zapewnienia ich dokładności. 

 

Legalizacja wagi sklepowej - kiedy musimy to zrobić?

 

Legalizacja wagi sklepowej jest obowiązkowym procesem, który musi być przeprowadzony zgodnie z określonymi przepisami. Wszystkie zasady znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. dotyczącym prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759). 

 

W przypadku wag nieautomatycznych ocenionych w 2019 roku (oznaczenie: M 19) oraz tych, które będą poddawane ocenie w przyszłych latach, termin zgłoszenia do legalizacji ponownej wynosi obecnie dwa lata, licząc od 30 listopada roku, w którym przeprowadzono ocenę zgodności. Warto zaznaczyć, że to skrócenie terminu z trzech do dwóch lat jest rezultatem obowiązującego Rozporządzenia.

 

W przypadku wag nieautomatycznych, które były już poddane wcześniejszym etapom Legalizacji Ponownej, termin zgłaszania do kolejnego procesu Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie. Zarówno pierwsza Legalizacja Ponowna, jak i każda kolejna, mają ustalony okres ważności trwający przez 25 miesięcy, liczony od momentu przeprowadzenia danego procesu legalizacyjnego.

Dokumentacja potwierdzająca legalizację wagi

 

Dokumentacja potwierdzająca legalizację wagi to specjalna tabliczka znamionowa (może być także w formie naklejki). Świadczy ona o tym, że waga została poddana procesowi legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Tabliczka znamionowa jest fizycznym dowodem legalizacji. Zazwyczaj jest to metalowa tabliczka lub naklejka umieszczona na wadze, zawierająca informacje o producencie, numerze identyfikacyjnym, danych technicznych oraz datach pierwotnej i ewentualnej ponownej legalizacji.

Wymiary

-

Zakres ważenia

-

Rodzaj zasilania

-

Czas pracy na akumulatorze

-

Komunikacja

-